Kesusasteraan dan Piawai Moden Arab


Istilah "Arab" mungkin merujuk samada kepada Kesusasteraan Arab (fuṣḥā) atau samada kepada pelbagai ditempatankan aneka Arab biasanya dipanggil "Bahasa Arab Basahan". Orang Arab memikirkan kesusasteraan Arab sebagai bahasa piawai dan cenderung untuk memandang segala yang lain sebagai hanya dialek. Kesusasteraan Arab (Arabاللغة العربية الفصحى‎ ​ translit: al-lughatu’l-‘arabīyyatu’l-fuṣḥā "Bahasa Arab yang paling fasih", kata Melayu "fasih" berasal dari akar kata Arab "fusha" فصحى), merujuk kedua-dua bahasa media masa-kini sepanjang Afrika Utara dan Timur Tengah dan kepada bahasa Al-Qur'an. (Expresi media di sini termasuk kebanyakan televisyen dan radio, dan praktikalnya semua hal bertulis, dan pembaca utama untuk kanak-kanak kecil.) Arab "Basahan" atau "dialektal"merujuk kepada banyak kebangsaan atau kawasan beraneka dipemerolehan dari Arab Klasikal, dituturkan secara harian sepanjang Afrika Utara dan Timur Tengah, dimana membentuk tiap-tiap hari bahasa bertutur. Ini kadangkala cukup membezakan untuk menjadi saling tidak dapat difahami. Dialek ini adalah tidak tipikalnya ditulis, walaupun sedikit kadar kesusasteraan (terutamanya lakonan dan sajak) wujud dalam banyak dari mereka. Mereka selalunya digunakan untuk membezakan darjah dalam media bertutur tidak rasmi, seperti opera sabun dan siaran bualan. Kesusasteraan Arab atau klasikal Arab adalah bahasa rasmi dari semua negara Arab dan adalah hanya bentuk Arab yang diajar di sekolah pada semua peringkat.
Situasi sosiolinguistik Arab dalam masa moden memberikan contoh perdana dari fenomena linguistikdiglosia-yang biasa menggunakan dua beraneka terasing dari bahasa yang sama, biasanya dalam situasi sosial yang berlainan. Dalam kes Arab, Arab berpendidikan dari mana-mana warganegara boleh dianggap untuk bertutur kedua-dua dialek tempatan mereka dan sekolah-diajar kesusastreraan Arab mereka. Situasi fasiliti disglosik tukaran kod ini dalam dimana seorang penutur menukar ulang-alik tidak sedar antara dua aneka bahasa, kadangkala juga di dalam ayat yang sama. Dalam misalannya dimana Arab dari berlainan warganegara memulakan perbualan hanya untuk jumpa bahawa dialek mereka secara besarnya tidak dapat difahami (c.t.h Maghribi berbual dengan Lubnan), kedua-dua sepatutnya mampu untuk tukar kod kedalam Kesusasteraan Arab demi untuk komunikasi.
Seperti bahasa lain, kesusasteraan Arab terus berkembang dan satu boleh membezakan Klasikal Arab(terutamanya dari pra-Islam hingga ke tempoh Abbasid, termasuk Al- Qur'an Arab) dan Piawai Moden Arab seperti digunakan kini. Klasikal Arab dianggap normatif; pengarang moden cuba (dengan membezakan darjah kejayaan) untuk mengikut sintaktik dan norma tatabahasa yang turun diletakkan oelh pentatabahasa Klasikal (seperti Sibwayd), dan untuk menggunakan kosa kata ditakrifkan dalam kamus Klasikal (seperti Lisan al-Arab.) Bagaimanapun, ketersesakan dari kemoden telah membawa kepada penerimaan dari banyak istilah dimana boleh menjadi misteri kepada pengarang Klasikal, samada diambil dari bahasa lain (cth فيلم filem) atau diistilahkan dari sumber leksikal yang wujud (cth هاتفhaitf "telefon" < "pemanggil"). Pengaruh struktural dari bahasa asing atau dari basahan telah juga mempengaruhi Piawai Modeen Arab: sebagai contoh, teks MSA kadalgkala menggunakan format "X, X, X, dan X dan X", dan ayat subjek-mulaan adalah nayata sekali lebih biasa dalam MSA berbanding dalam Klasikal Arab. Untuk sebab ini, Piawai Moden Arab secara umumnya dilayan secara terasing dalam sumber bukan-Arab.

Url : http://ghost-share.blogspot.com/2011/05/kesusasteraan-dan-piawai-moden-arab.html
Respond : 0
Share :

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © · Invisible Ghosts ~ Template by Admin